• Trang chủ
  • Công ty cổ phần viglacera thăng long - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần viglacera thăng long
0_ipiccy_image-2022-09-22T093556-740.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 22 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (22/9/2000- 22/9/2022)

22-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera – CTCP. Được thành lập theo quyết định số: 1379/QĐ-BXD ngày 22/9/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng với tên gọi đầu tiên là Nhà máy Gạch men Thăng Long.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2