• Trang chủ
  • Công ty cp dịch vụ du lịch bến thành - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cp dịch vụ du lịch bến thành
0_BenThanh-Tourist.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 31 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) (09/12/1989 - 09/12/2020)

09-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành tiền thân là Công ty DVDL Bến Thành, thành lập ngày 09/12/1989 trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị kinh tế của quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ra đời vào đúng thời điểm đất nước đang thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, BenThanh Tourist cũng là một trong số những công ty du lịch đầu tiên của ngành Du lịch Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2