• Trang chủ
  • Công ty cp phát triển đô thị kinh bắc - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cp phát triển đô thị kinh bắc
0_KBC-01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 19 năm ngày thành lập Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (27/03/2002 – 27/03/2021)

26-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2002, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2003 với chức năng ban đầu là đầu tư, xây dựng và kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu đô thị - Thương mại – Khu công nghiệp – Dịch vụ đa năng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2