• Trang chủ
  • Công ty cp thực phẩm sao ta - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cp thực phẩm sao ta
0_nienlich-wowtime_fimexvn_cty.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 27 năm ngày thành lập Công ty CP Thực phẩm Sao Ta - FIMEX (20/01/1995 - 20/01/2022)

20-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Ban TCQT Tỉnh uỷ Sóc Trăng, thành lập ngày 20/1/1995, đi vào hoạt động 3/2/1996 chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. Đến 1/1/2003 doanh nghiệp được cổ phần và đổi tên là Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, tên thương mại FIMEX VN.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2