• Trang chủ
  • Công ty viễn thông fpt - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty viễn thông fpt
0_nienlich_wowtime_FPT_tower_Ha-Noi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 33 năm ngày thành lập Công ty cổ phần FPT (13/09/1988 - 13/09/2021)

13-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Ngày 13/9/1988, FPT được thành lập với tên gọi Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sấy, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2