• Trang chủ
  • Công ty xăng dầu quảng trị - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty xăng dầu quảng trị
0_ipiccy_image-2023-02-10T091803-112.jpg

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 33 năm ngày thành lập Công ty Xăng dầu Quảng Trị (10/02/1990 – 10/02/2023)

10-02-2023

(nienlich.vn) Công ty Xăng dầu Quảng Trị tiền thân là Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Trị, là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo quyết định số 172/QĐ-UB ngày 10/02/1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2