0_ttxvn_caobang_8.jpg

520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng: Những hình ảnh đáng nhớ

09-10-2019

Trải qua lịch sử 520 năm xây dựng và phát triển, Cao Bằng vẫn luôn giữ vai trò là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, xứng danh là 'phên dậu' vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 6 trang (52 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2