• Trang chủ
  • Cơ thể người thật - Niên lịch
  • > Tag
  • > Cơ thể người thật
0_01(1).jpg

TP. HCM: Triển lãm 131 mẫu cơ thể người thật

25-06-2018

Một triển lãm rất đặc biệt về sức khỏe cộng đồng mang tên “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đang diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2