0_wowtimes_nienlich_CEO-Dang-Duc-Thanh_bai-tap-vuot.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] - CEO Đặng Đức Thành hơn 30 năm khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam

23-04-2022

(Kỷ lục - Wowtimes) - Ông Đặng Đức Thành được biết đến là một CEO tài năng của Tập đoàn Đầu tư Tài chính Green+, đồng thời cũng là nhà sáng lập CLB 120. Ông chính là người đã sáng tạo nên bài tập thể dục 7 động tác với tên gọi "Vượt qua nỗi sợ nCoV" và chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: "Người sáng tạo bản quyền “Bài tập Vượt qua Nỗi sợ nCoV” (gồm 7 động tác) để rèn luyện sức khỏe, thu hút số lượng cá nhân và đơn vị trong cả nước tham gia thực hiện clip thực hành nhiều nhất" vào ngày 22/03/2022.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2