0_z3810074018740_1bd0ea7eef4287e677ac2a26cc384558.jpg

Về Cần Thơ chiêm ngưỡng mô hình nón lá từ hàng trăm chiếc nón lá vẽ thư pháp xác lập Kỷ lục Việt Nam

19-10-2022

[Kyluc.vn] - Ngày 18/10/2022, tại trung tâm Tp. Cần Thơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tiến hành thẩm định mô hình nón lá ghép từ 540 chiếc nón có vẽ thư pháp và chính thức trao bằng xác lập kỷ lục đến bà Đào Thị Cẩm Sương - người sáng tạo và thực hiện mô hình.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 5 trang (47 bài)Đầu<12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2