0_nienlich_wowtime_Dh_Can-Tho.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 56 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ (31/03/1966 - 31/03/2022)

31-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Triền thân của Đại học Cần Thơ là Viện Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 31/3/1966

Content1 (mobil)
Trang 3 của 5 trang (47 bài)Đầu<12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2