0_000-nguyen_van_tuan_2.jpg

Cố vấn cao cấp về khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng đạt giải thưởng xuất sắc về nghiên cứu của Đại học kỹ thuật Sydney

01-11-2018

NIENLICH.VN - Giải thưởng là một trong 7 giải thưởng về học thuật của UTS dành cho những nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho UTS và nước Úc; và chỉ những nhà khoa học có những thành tựu mang tính tiên phong và ảnh hưởng lớn trong chuyên ngành mới được xem xét trao giải.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2