• Trang chủ
  • Cục tần số vô tuyến điện - Niên lịch
  • > Tag
  • > Cục tần số vô tuyến điện
0_00.jpg

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông

10-06-2018

Sáng 9-6, Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2