0_ipiccy_image-2022-10-26T092341-192.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 21 năm ngày thành lập Tập đoàn C.E.O (26/10/2001- 26/10/2022)

26-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 26/10/2001, Tập đoàn CEO ra đời với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam. Trên hành trình 21 năm không ngừng lớn mạnh, Tập đoàn CEO luôn lấy sứ mệnh vì cuộc sống chất lượng hơn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như góp phần làm cho thế giới phồn vinh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2