0_Cargill.jpg

[WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2022] Những dấu ấn trong 157 năm cống hiến của Cargill, Inc tập đoàn tư nhân lớn nhất trong ngành nông nghiệp thế giới (1865)

11-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Cargill, Inc., là một tập đoàn thực phẩm toàn cầu do tư nhân nắm giữ có trụ sở tại Minnetonka, Minnesota và được thành lập tại Wilmington, Delaware. Được thành lập vào năm 1865, nó là tập đoàn tư nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ về doanh thu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2