0_zhao-changpeng.jpg

CEO Binance nói ICO đã sẵn sàng đi vào đời sống

09-05-2018

Changpeng Zhao, CEO của Binance, tin rằng ngành công nghiệp tiền số và hoạt động ICO là hoàn toàn cần thiết và chúng đang đi vào đời sống của mọi người.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2