0_000-nguyen-manh-hung_gkmo.jpg

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

24-10-2018

Sáng 24/10, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Content1 (mobil)
Trang 11 của 54 trang (538 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Content2 (mobil)
content2