0_ceo-tran-van-bang.jpg

Hai CEO người Việt được đề cử vinh danh tại Giải thưởng Viễn thông châu Á

08-04-2019

Đây là giải thưởng thường niên từ năm 1997 nhằm vinh danh những sáng tạo công nghệ và có đóng góp lớn cho ngành viễn thông.

Content1 (mobil)
Trang 9 của 54 trang (538 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2