0_1538324453.jpg

'Hành trình Kết nối' của FPT Telecom đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Thế giới

03-10-2018

Sự thành công của "Hành trình kết nối" trở thành một "huyền thoại" như vị trí mà FPT có được trên trường quốc tế trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, viễn thông, phần mềm sau 30 năm hình thành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2