• Trang chủ
  • Chủng ngừa thành công bệnh đậu mùa - Niên lịch
  • > Tag
  • > Chủng ngừa thành công bệnh đậu mùa
0_cowpox.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 08.07.2022 - Kỷ niệm 142 năm việc chủng ngừa thành công bệnh đậu mùa đầu tiên bởi tiến sĩ Benjamin Waterhouse, năm 1880

08-07-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Đậu mùa là một căn bệnh truyền nhiễm của riêng loài người, gây bởi hai dạng virus Variola major và Variola minor.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2