• Trang chủ
  • Chiến tranh thương mại - Niên lịch
  • > Tag
  • > Chiến tranh thương mại
0_luu-20hac_093146.jpg

Lưu Hạc - nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc - bàn về 'giải quyết các vấn đề cốt lõi' với Hoa Kỳ tại Lighthizer, Mnuchin

27-11-2019

CEOBANK.VN | NIENLICH.VN - Lưu Hạc, nhà đàm phán hàng đầu về thương mại của Trung Quốc, đã nói chuyện với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào sáng thứ 3, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2