0_wowtime_nienlich_China-Mobile.jpg

[WORLDKINGS - NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU 2022] Những cột mốc trong 25 năm lịch sử của China Mobile, (1997)

26-03-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) China Mobile là tên thương mại của cả China Mobile Limited và cổ đông kiểm soát của nó, China Mobile Communications Group Co., Ltd, một công ty nhà nước của Trung Quốc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2