• Trang chủ
  • Christiaan huygens phát minh ra đồng hồ quả lắc - Niên lịch
  • > Tag
  • > Christiaan huygens phát minh ra đồng hồ quả lắc
0_ai-phat-minh-ra-dong-ho-qua-lac-3.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 16.06.2022 - Kỷ niệm 365 năm Christiaan Huygens phát minh ra đồng hồ quả lắc, năm 1657

16-06-2022

(Worldkings.org- Kyluc.vn) Đồng hồ con lắc, đồng hồ quả lắc là một loại đồng hồ được hoạt động bởi một con lắc và một quả nặng. Sự chuyển động của qua lại của con lắc và quả nặng điều khiển các bánh răng và làm quay các kim giờ, kim phút trên mặt đồng hồ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2