0_7-1490090455_660x0.jpg

Shinkansen, chuyến tàu 50 năm chưa trễ một lần

22-03-2017

Trong hơn nửa thế kỷ vận hành, với hàng nghìn chuyến tàu và chở hơn 7 tỷ lượt khách, tàu Shinkansen chưa một lần gây tai nạn và thời gian tới trễ được tính bằng giây.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2