• Trang chủ
  • Công ty cổ phần thủy điện quế phong - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần thủy điện quế phong
0_thuy-dien_QP_NA.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong(26/7/2005 – 26/7/2020)

26-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong có tiền thân là Ban quản lý Dự án Thủy điện Bản Cốc thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội được thành lập ngày 26/07/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, gồm 5 công trình chính là Nhà máy Thủy điện Bản Cốc, Nhà máy Thủy điện Sao Va, Nhà máy Thủy điện Nhạn Hạc, tuyến đường dây 35/110KV nối từ các nhà máy thủy điện về lưới điện Quốc gia và Trạm biến áp công suất 100 MW, hoạt động theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2