0_WOWTIMES_NIENLICH_Nissin-Food-Products-Co-Ltd-TH.jpg

WORLDKINGS - WOWTIMES - NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU 2022] Những cột mốc trong lịch sử 64 năm phát triển của Nissin Foods, nhà sản xuất mì ăn liền hàng đầu thế giới (1958)

08-05-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Nissin Food Products Co., Ltd. là một công ty thực phẩm của Nhật Bản chuyên sản xuất và bán thực phẩm tiện lợi và mì ăn liền.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2