0_ah-1514437783965.jpg

Bà Thái Hương TH, ông Minh Himlam và ông Phú DOJI quyết chọn ngân hàng

28-12-2017

Việc ra đi hay ở lại của các vị sếp ngân hàng, theo nhìn nhận của giới chuyên gia, sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của ngân hàng, do đó việc các doanh nhân này lựa chọn ngân hàng thay vì doanh nghiệp là điều dễ hiểu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2