0_01(1).JPG

Các nhà khoa học vừa phát hiện một cấu trúc sinh học hoàn toàn mới trong tinh trùng

19-06-2018

Công trình có thể nắm giữ nhiều bí mật của bệnh vô sinh, sảy thai sớm hoặc dị tật bẩm sinh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2