0_6a.jpg

Từ ‘bún mắng, cháo chửi’ đến chiến dịch nụ cười

28-06-2016

Thay vì thái độ phục vụ khiến khách hàng “mất vía”, những chiến dịch nụ cười giúp doanh nghiệp “đốn tim” các “thượng đế”, nhờ đó thu nạp được lượng lớn khách hàng trung thành.

Content1 (mobil)
Trang 22 của 22 trang (218 bài)Đầu<...2122
Content2 (mobil)
content2