0_nien-lich_WOWTIME_Cong-Ty-VinaTap.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 10 năm ngày thành lập Công Ty VinaTap Việt Nam (29/07/2011 - 29/07/2021)

28-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty VinaTap Việt Nam được thành lập ngày 29/07/2011 do SKHĐT Hà Nội cấp phép. Công ty chuyên sản xuất đất sạch, xơ dừa, than trấu, nhập khẩu phân bón uy tín, Cung cấp đất màu, đất thịt, đất phù sa, đất công trình, đất trồng cây, đất mùn, xơ dừa, vỏ trấu, trấu hun, vôi bột, tro trấu, Sản xuất đất sạch dinh dưỡng

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2