0_David_Karp-2.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 27: David Karp, nhà sáng lập Tumblr

09-05-2018

NIENLICH.VN - Karp bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 14 dưới sự hướng dẫn của Fred Seibert tại công ty hoạt hình Frederator Studios.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2