0_May_bien_ap_EEMC_01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 39 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) (05/12/1981 - 05/12/2020)

05-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC - Dong Anh Electrical Equipment Manufacturing Joint Stock Company),đơn vị Anh hùng lao động, được thành lập ngày 5/12/1981 theo Quyết định số 056/NL-TCCB của Bộ Năng lượng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2