• Trang chủ
  • Exxon mobil corporation - Niên lịch
  • > Tag
  • > Exxon mobil corporation
0_Exxon-Mobil-Corporation-2.jpg

[WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2022] Những phát triển vượt bật của Tập đoàn khai thác dầu khí Exxon Mobil Corporation trong suốt 23 năm lịch sử (1999)

08-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) ExxonMobil là công ty dầu khí quốc tế được giao dịch công khai lớn nhất thế giới, cung cấp năng lượng giúp củng cố các nền kinh tế đang phát triển và cải thiện mức sống trên toàn thế giới. ExxonMobil sử dụng sự đổi mới và công nghệ để cung cấp năng lượng cho một thế giới đang phát triển. Chúng tôi khám phá, sản xuất và bán dầu thô, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2