0_ExxonMobil.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 22 năm thành lập Tập đoàn dầu khí ExxonMobil (30/11/1990 - 30/11/2022)

30-11-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Exxon Mobil Corporation, hoạt động kinh doanh với tên ExxonMobil, là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Irving, Texas.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2