0_wowtimes_nienlich_-SpaceX.jpg

[WORLDKINGS - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX (06/05/2002 – 06/05/2022)

06-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kỷ niệm 18 năm ngày thành lập của Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX, 06/05/2002 – 06/05/2021

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2