0_ceo-gm-mary-barra-1540266351_1540266367.jpg

Chân dung nữ CEO tập đoàn ô tô lớn nhất nước Mỹ

30-08-2019

Mary Teresa Barra hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của General Motors Company. Bà đã giữ vị trí CEO từ ngày 15 tháng 1 năm 2014 và là nữ CEO đầu tiên của một nhà sản xuất ô tô lớn trên toàn cầu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2