0_33fa1e3769a04123899cf19954d35f00.JPG

30 năm “Hành trình kết nối”: Giải chạy việt dã tiếp sức xuyên Việt của Tập đoàn FPT chính thức bắt đầu

06-08-2018

Hướng đến Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (13/9/1988 – 13/9/2018), Tập đoàn FPT và FPT Telecom tổ chức giải chạy tiếp sức xuyên Việt tổng kết sự thành công trên thương trường và những cống hiến cho một thương hiệu Việt về Công nghệ thông tin và viễn thông.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2