0_FPT-3.png

FPT IS giới thiệu loạt sản phẩm công nghệ tại Smart City Asia 2022

31-05-2022

Hệ sinh thái Chính phủ số, Y tế số và Giao thông thông minh được công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) giới thiệu tại Smart City Asia 2022.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2