• Trang chủ
  • Gạo hạt ngọc trời - Niên lịch
  • > Tag
  • > Gạo hạt ngọc trời
0_37fff01f5234966acf25.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Tập đoàn Lộc Trời: 29 năm vì sứ mệnh “Cùng nông dân phát triển bền vững”

16-09-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Là Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam về dịch vụ nông nghiệp với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và các thương hiệu nông sản dẫn đầu, công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã trải qua hành trình 29 năm gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2