0_BAUHAUS_papier-01-01.jpg

Getty ra mắt triển lãm trực tuyến Kỷ niệm 100 năm trường nghệ thuật và thiết kế Bauhaus

15-07-2019

NIENLICH.VN - Được coi là một trong những trường nghệ thuật và thiết kế có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20, Bauhaus đã tạo ra một tầm nhìn giáo dục độc đáo pha trộn lý thuyết với thực tiễn để nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ và nhà thiết kế mới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2