0_les-paul-2-ready-master1050.jpg

Sự kiện kỷ niệm - 09.06.2019 - Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Les Paul, nghệ sĩ guitar và nhà phát minh huyền thoại, năm 1915

10-06-2019

NIENLICH.VN - Người ta nói rằng rock and roll như chúng ta biết ngày nay sẽ không tồn tại nếu không có những phát minh của Les Paul.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2