0_ipiccy_image-2022-12-14T093746-715.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 52 năm ngày thành lập Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông (14/12/1970- 14/12/2022)

14-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông được thành lập ngày 14/12/1970 mang tên “Trường cấp 3 vừa học vừa làm thị xã Hà Đông” do sáng kiến của Thị ủy - Ủy ban hành chính thị xã Hà Đông cho mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề. Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lê Quý Đôn đã không ngừng đổi mới, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2