0_baonhandan.jpg

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội: Khẳng định một thương hiệu điện ảnh

01-11-2016

Bên cạnh những tên tuổi lớn của điện ảnh trong nước, nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh thế giới cũng có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần 4, góp phần khẳng định sức hút và uy tín đang dần hình thành của sự kiện điện ảnh này.

Content1 (mobil)
Trang 27 của 27 trang (270 bài)Đầu<...2627
Content2 (mobil)
content2