0_air-1468999793658-crop-1468999800869.jpg

Mỗi phút phục vụ hơn 150 hành khách, ông lớn cảng hàng không sẽ tiếp tục bội thu năm 2016?

21-07-2016

6 tháng đầu năm sản lượng hành khách thông qua cảng của Tổng công ty hàng không ACV đạt 39,62 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 24% và khách nội địa tăng 36%.

Content1 (mobil)
Trang 12 của 13 trang (129 bài)Đầu<...111213>Cuối
Content2 (mobil)
content2