• Trang chủ
  • Hình thành và phát triển - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hình thành và phát triển
0_z3759267444569_efa600e5c40b45740cba99831e2cfddf.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Công ty CP Xe khách Phương Trang - hành trình 21 năm xây dựng thương hiệu vận tải hành khách đường bộ chuyên nghiệp

29-09-2022

[WOWTIMES-VIETKINGS] Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (gọi tắt là Công ty Phương Trang - FUTA Bus Lines) thành lập từ năm 2001 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực mua bán xe ôtô, vận tải hành khách, bất động sản và kinh doanh dịch vụ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2