• Trang chủ
  • Hòa bình thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hòa bình thế giới
0_WOWTIME_nien-lich_World-Peace-Day-2021.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 40 năm thành lập World Peace Day - Ngày Hòa Bình Thế giới (21/09/1981 - 21/09/2021)

21-09-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Ngày Quốc tế Hòa bình (hay Ngày Hòa bình Thế giới) được tổ chức hàng năm vào ngày 21 tháng 9 nhằm củng cố các lý tưởng hòa bình, cả trong nội bộ và giữa tất cả các quốc gia và dân tộc. Vào thời điểm mà chiến tranh và bạo lực thường độc chiếm các chu kỳ tin tức của chúng ta, Ngày Quốc tế Hòa bình là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng về những gì chúng ta có thể cùng nhau tạo ra, đó chính là sự thanh bình.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2