• Trang chủ
  • Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
0_000(1).jpg

50 năm làm báo của một kỷ lục gia

30-06-2018

Nhà báo, kỷ lục gia Việt Nam Trần Thanh Phương vừa ấn hành tập bút ký chọn lọc Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) tổng kết 50 năm làm báo của ông.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2