0_ipiccy_image-2022-12-16T094034-174.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 46 năm ngày thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (16/12/1976 - 16/12/2022)

16-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] rường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking - HUB) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập từ ngày 16/12/1976.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 17 trang (165 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2