0_z3874544780098_a04f07f6871f16c7a7adeb12f7b7cdce.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 91 năm tiên phong xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Việt Nam

12-11-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Trải qua 91 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chế độ Chủ nghĩa Xã hội.

Content1 (mobil)
Trang 5 của 19 trang (182 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2