0_HTV-01.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.93): Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – Đài truyền hình đầu tiên của Việt Nam

03-09-2022

(kyluc-top) – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 2 năm 1966, sau đổi thành Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng. Đây là đài truyền hình đầu tiên ở Việt Nam.

Content1 (mobil)
Trang 6 của 19 trang (182 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2